De communicatiestrategie

 • Wat zijn de specifieke kenmerken van uw bedrijf, uw producten en/of diensten?
 • Hoe positioneert uw bedrijf zich op zijn markt?
 • Wie zijn uw concurrenten? Wat doen zij?
 • Wie zijn uw huidige klanten? Waarom kopen zij?
 • Wat zijn de vooropgestelde doelen?
 • Welk imago wilt u overbrengen?
 • Hoe communiceert u momenteel? Via welke kanalen en naar wie?

Dergelijke vragen zijn moeilijk maar noodzakelijk! De strategie is de leidraad die u zal helpen om op een coherente manier uw communicatiemiddelen te definiëren en ze doeltreffend te beheren.

  Médiane kan u adviseren bij het definiëren van uw communicatiestrategie en kan meer in het bijzonder:
 • de bestaande situatie evalueren: graad van bekendheid, perceptie van de onderneming en haar producten, middelen en communicatieacties, enz.
 • uw doelstellingen definiëren (omzetcijfer, positionering, bekendheid, imago, waarden, ...)
 • de acties bepalen die nodig zijn om uw doelstellingen te bereiken
 • de prioriteiten vastleggen afhankelijk van uw marketingdoelstellingen en het globale beschikbare budget
 • de verschillende acties budgetteren en plannen
 • ze tot stand brengen
 • ze evalueren en eventueel aanpassen

De visuele identiteit

De potentiële klant die uw bedrijf niet kent, oordeelt op de uiterlijke schijn: de eerste indruk is dus van het grootste belang!
Een authentiek en verleidelijk imago opbouwen dat grafisch uitdrukt waar uw bedrijf werkelijk voor staat (zijn activiteiten, zijn waarden), laat u toe u te positioneren en u van uw concurrenten te onderscheiden.


De visuele identiteit beperkt zich niet tot de creatie van een logo; ze omvat een grafisch universum (typografie, chromatisch gamma, vormen, ...) dat op een coherente wijze tot uiting moet kunnen komen op alle dragers van het merk (drukwerk, producten, website, gebouwen, voertuigen, RPV, enz.)

De identiteit kadert in een logica op lange termijn: daarom moet deze goed doordacht zijn en veel meer inhouden dan een eenvoudige cosmetische ingreep.

Médiane analyseert, creëert en/of steekt elke visuele identiteit in een nieuw jasje (creatie van logo, grafisch charter, toepassing en weergave op alle dragers).

Om enkele van onze verwezenlijkingen te zien, klik hier.

Het drukwerk

Catalogus, bekendmakingsbrochure, folder, technische documentatie, affiche, driemaandelijks tijdschrift, jaarverslag, flyer, uitnodiging, programma, productfiche, enz.


Ondanks uw aanwezigheid op het internet blijft drukwerk een belangrijk communicatiemiddel!

Een presentatiebrochure bijvoorbeeld is een mooi voorwerp: ze is het stoffelijke en tastbare spoor van een ontmoeting, een bezoek aan een salon. Men laat ze liggen, geeft ze door, klasseert ze, komt erop terug, kortom, men is ervan doordrongen…

Alle soorten drukwerk weerspiegelen de identiteit en de waarden van uw bedrijf. Het is aan ons om zo goed mogelijk de over te brengen informatie op te nemen, ze met relevante argumenten samen te vatten, ze in een (visuele en verbale) taal te gieten die voor de lezer toegankelijk en aantrekkelijk is.

  Médiane kan elk van de fases van het proces op zich nemen:
 • de analyse: behoeften, visuele identiteit, inhoud en structurering van de informatie, keuze van de drager/het formaat,
 • de creatie: redactie, foto’s, verklarende schema’s, pictogrammen, lay-out, vertalingen
 • de productie en opvolging: aanbesteding en keuze van de drukkers geval per geval (afhankelijk van hun uitrusting, het type drukwerk, het volume, enz.), voorbereiding van de bestanden, opvolging van het drukproces
 • het beheer: eventuele opvolging van de verdeling, mailings, ...

Indien u als klant – net als wij – overtuigd bent van de noodzaak van een milieu-ethiek, dan kan Médiane u advies geven over het gebruik van gerecycleerd papier en/of papier afkomstig van duurzame teelt.

Om enkele van onze verwezenlijkingen te zien, klik hier.

Het web

Vitrinesite of e-commerce, met of zonder database, elektronische nieuwsbrief, inhoudbeheer (eigen CMS of open source), updates, referencing, e-marketing campagnes, enz.


Met uw aanwezigheid op het web kunt u uw bekendheid uitbreiden naar een ruimer publiek. Er niet aanwezig zijn, kan zelfs in uw nadeel werken!

Als globaal en interactief medium bij uitstek is het world wide web dikwijls de eerste reflex om een product of dienst te vinden waarnaar men op zoek is. Daarom geven we de voorkeur aan duidelijke en eenvoudige sites die passen bij uw visuele identiteit. Het is namelijk onze bedoeling dat de bezoeker gemakkelijk en snel naar de informatie geleid wordt die hij zoekt.

  Médiane biedt geïntegreerde oplossingen en beheert het globale project in partnerschap met specialisten in hun domein, met name:
 • de architectuur van de site: rangschikking van de informatie, definitie van de boomstructuur, navigatieanalyse met een bijzondere aandacht voor de globale ergonomie van de site
 • het webdesign: creatie van de grafische lijn, illustraties, beeldopnames, creatie van dynamische instrumenten, animaties, enz.
 • de redactionele inhoud: opstellen van de inhoud, copywriting, vertalingen
 • het beheer van de domeinnamen en de hosting
 • de promotie en referencing van de site
 • e-marketing acties (e-mailing, nieuwsbrief, banner, ...)

Om enkele van onze verwezenlijkingen te zien, klik hier.

De packaging

Naast hun eerste functie van bescherming/bewaring, weerspiegelen de verpakking en conditionering van een product ook uw identiteit, waardoor u zich strategisch op de markt kunt positioneren.


De packaging vormt een referentie (de kleuren, de vorm, het formaat, het materiaal, de waarden) die een inhoud onthult en waarde geeft (het product). Uw potentiële klanten moeten die kennen en idealiter erdoor worden verleid.

Médiane denkt na over een globale communicatie voor uw bedrijf en uw producten: de packaging maakt er logischerwijze deel van uit.

Om enkele van onze verwezenlijkingen te zien, klik hier.

De reclame (pers en web)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige concurrentie en uw activiteiten sneller te kunnen ontwikkelen, mag uw bedrijf zich er niet (enkel) toe beperken uw bestaand cliënteel in de watten te leggen. Gerichte marketingacties bieden u de mogelijkheid om nieuwe prospects te bereiken.


Bekendheidsreclame? Om de klant geleidelijk vertrouwd te maken met uw bedrijf en zijn argwaan tegenover het onbekende te doen afnemen... Of promotionele reclame? Om u rechtstreeks tot een doelgroep te richten en deze te informeren over een product of commerciële actie...

De keuze voor een actie ten opzichte van een andere zal afhangen van uw marketingplan. De doelstellingen van uw reclamecampagne zullen de keuze van de dragers en het concept bepalen.

  Médiane heeft de deskundigheid om:
 • uw reclamestrategie vast te leggen: definitie van de doelstellingen/doelgroepen, creatie van het mediaplan on- of off-line, budgettering
 • uw advertenties te bedenken (concept, creatie op formaat, productie)
 • uw campagne te beheren en op te volgen: kopen van advertentieruimte, prijsonderhandeling met de media, kwaliteitscontrole van de advertenties, opsturen van proefdrukken.

Als aangeslotene bij Febelmag (Federatie van de Belgische Magazines) geniet Médiane van een agentenprovisie die een groot deel van onze adviserende prestaties dekt.

De persrelaties

De bekendheid van uw bedrijf gaat ook via de pers en de media gericht op het grote publiek.

Persberichten sturen, beelden ter beschikking stellen die interesse opwekken, antwoorden op vragen van journalisten om van uw bedrijf en producten te doen spreken, zal een waardevol effect hebben op uw zaken.


  Hoe pakt u het aan? U moet:
 • beschikken over communicatiemiddelen die bestemd zijn voor redacties (communiqués, persdossiers, online fototheek),
 • een database aanleggen van te contacteren journalisten en deze regelmatig bijwerken,
 • op de hoogte blijven van het redactioneel programma van de belangrijkste media om hen de juiste informatie op het juiste moment mee te delen,
 • zo goed mogelijk een persoonlijke relatie met de betrokken journalist onderhouden en een referentiepersoon voor hem worden.
Médiane biedt deze dienst van persrelaties aan in het FR, NL, EN, ES, IT, PT… en dit hoofdzakelijk voor de sector bouw en decoratie.

De fotografie

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”   Confucius
Médiane biedt de diensten aan van zijn interne fotograaf voor alles wat foto’s betreft: beeldopnames (studio, buitenopnames, in uw kantoren), reportages, retouches, montage, ...

De redactionele inhoud

“Een woord en alles is verloren, een woord en alles is gered”   André Breton
  Indien u nood hebt aan inhoudelijk advies, beschikt Médiane over professionals binnen zijn team die de diverse aspecten op zich kunnen nemen:
 • het bedenken van een reclameslogan of een baseline voor uw identiteit
 • de structuur en de redactie van de inhoud van een brochure en/of een technisch document
 • de verwerking van elk type document (papier of web)
 • het herlezen en nakijken van uw vertalingen
 • uw vertalingen (FR, NL, EN, ES, IT, PT, enz.), in samenwerking met externe vertalers.