Methodologie

Uw bedrijf
 
médiane
analyse

Uw bedrijf ontdekt een gat in de markt, analyseert de haalbaarheid van een nieuw product en stelt hiervoor een kostenplaatje op.

 
Toe-eigening

Médiane maakt zich de kostenraming eigen, dompelt zich onder in de tendensen van uw sector en uw bedrijfsstrategie. Médiane werpt een kritische blik op uw kostenraming en geeft eventueel enkele opmerkingen of suggesties.

     

Het probleem is in de juiste context geplaatst

     
Validatie

U vergelijkt de verschillende voorstellen voor de verschillende aspecten van de techniek, de productie, het financiële.

 
Voorontwerp

Médiane onderzoekt verschillende conceptuele en vormelijke pistes en legt u 2 tot 3 voorontwerpen voor (in de vorm van schetsen, ontwerptekeningen in 2D en 3D, maquettes) die globaal beantwoorden aan de eisen die uit de analyse naar voren kwamen.

     

De meest veelbelovende piste is gekozen

     
 
Ontwikkeling

Médiane materialiseert het concept en bestudeert nauwkeurig de functies, de ergonomie, de materialen... Deze fase wordt afgesloten met 3D simulaties, een maquette en de verwezenlijking van de totaalplannen van het product.

     

De architectuur van het product is gedefinieerd

     
Validatie

U valideert het project aan de hand van een prototype (gemaakt door u of door één van onze partners).

 
Afstemmen van de vorm

Het is de fase van het op punt stellen van de esthetiek, de details, de kleuren, ...

     

Het product is in detail gedefinieerd

     
Industrialisering

De detailplannen, het finale prototype, de aanbestedingen, de opvolging van de productie kunnen beheerd worden door uw eigen team of, naargelang het type project, door Médiane en zijn partners.

De ontwikkeling van een product is het resultaat van een kruisbestuiving tussen het bedrijf en de ontwerper(s). Om dit te verwezenlijken, zijn een goede communicatie en een vertrouwensrelatie tijdens het volledige proces onontbeerlijk, opdat ons antwoord er pal op zou zijn en zo dicht mogelijk bij uw verwachtingen en middelen zou aansluiten.

Médiane zal uw team ondersteunen. Bij voorkeur sluiten we ons zelfs bij uw team aan voor de duur van de opdracht.