De creatie van een nieuw product

Uw bedrijf

  • heeft een unieke know-how, een prestatiegericht R&D team, doeltreffende productiemiddelen of een netwerk van competente toeleveranciers
  • kent zijn activiteitssector, zijn actoren, zijn normen, zijn beperkingen, ...
  • beschikt over een distributienetwerk

Ondanks alles blijft het een moeilijke en onzekere stap om een nieuw product op de markt te lanceren.

Médiane

Médiane is een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in het bedenken van industrieel gefabriceerde producten.
We zullen u bijstaan bij de ontwikkeling van uw product, van het concept tot de industrialisering.
Het bureau zal de link zijn tussen uw bedrijf, het product en de gebruiker.

    De voordelen :
  • een nieuwe en objectieve blik op uw producten en die van de concurrentie,
  • een globale overdenking (bedrijf, markt, sector) van het product.

Het resultaat van een samenwerking met Médiane

Een coherent product

Het product moet enerzijds beantwoorden aan de soms tegenstrijdige eisen van de actoren van het bedrijf (financiële en commerciële diensten, marketing, productie, logistiek, communicatie, ...) en anderzijds aan de verwachtingen van de gebruiker en de markt (gebruiksvriendelijkheid, kosten,...).

Als buitenstaanders kunnen we afstand nemen en gemakkelijker tot een synthese van die gezamenlijke eisen komen.
Eerder dan gedeeltelijke oplossingen naast elkaar te zetten, zoeken we naar synergieën om alle functionele kenmerken van het product te integreren en te komen tot een globale oplossing voor een coherent product.


Een product dat beantwoordt aan de behoeften van de gebruiker

De gebruiker is de uiteindelijke beslisser: hij neemt de beslissing om het product al dan niet te kopen.

Terecht verdedigen we zijn belangen. We houden steeds zijn prioriteiten voor ogen (kwaliteit, kosten, imago, ...).


Een eigentijds product

Wat telt, is de verleidingskracht van het product, zijn innovatieve kracht, zijn elegantie, zijn tijdloos karakter.

We blijven steeds alert voor alles wat ons omringt, tendensen, sociale en artistieke evoluties, nieuwe gebruiken, ...
We hebben de capaciteit om aan te voelen wat de consument wil, dikwijls zonder dit echt te kunnen verwoorden.

De producten die we ontwikkelen, beantwoorden aan de normen van onze samenleving en volgen de tijdsgeest.


Een product dat communiceert

Het product is dikwijls het belangrijkste uithangbord van een bedrijf.
Het imago dat het product uitstraalt, is essentieel in de opbouw van de identiteit van een bedrijf en de weerspiegeling van zijn waarden.

We zien erop toe dat dit imago beantwoordt aan het vooropgestelde doel en dat het zich op een coherentie manier in het voorgestelde gamma integreert.